Szkolenia

Czego można się nauczyć na szkoleniu?

Ucząc się Mikrokinezyterapii poznasz:

 1. Usystematyzowany sposób zbierania ważnych z terapeutycznego punktu widzenia informacji za pomocą najdoskonalszego narzędzia diagnostycznego – Twoich rąk.
 2. Bazujący na embriologii nowatorski podział mięśni, stanowiący podstawę metody.
 3.  Oryginalną, autorską metodę szybkiego i precyzyjnego diagnozowania dysfunkcji mięśniowej w zależności od etiologii, przyczyny, jaka ją wywołała: fizycznej, środowiskowej lub emocjonalnej.

Będziesz w stanie, bazując na badaniu palpacyjnym tkanki skórnej i mięśniowej, określić rodzaj „rany emocjonalnej”, zapisanej na poziomie tkanek ciała.

 1. Różnorodne, w zależności od przyczyny, techniki  usuwania bólu, sztywności mięśniowej, rozluźniania stawów kręgosłupa, jak i obwodowych  oraz poprawę funkcjonowania narządów wewnętrznych.
 2. Poprzez pracę na miękkich tkankach ciała będziesz w stanie przynieść pacjentowi ulgę w jego cierpieniu fizycznym jak i emocjonalnym lub pozwolić na konfrontację z przeżyciami wypchniętymi do podświadomości, a wywołującymi różnego rodzaju problemy somatyczne.
 3. Dostaniesz do ręki nowe, proste w praktyce a jednocześnie bardzo skuteczne narzędzie terapeutyczne, które pozwoli Ci wyleczyć wiele problemów, z którymi nie radziłeś sobie dotychczas lub uzupełni i wzbogaci stosowane przez Ciebie metody.

 

Odbiorcy szkolenia:

 • lekarze, fizjoterapeuci (magistrowie, licencjaci i technicy), technicy masażyści oraz studenci fizjoterapii.

 

Cena szkolenia:

 • każdy zjazd weekendowy 1.900 zł


Opis szkolenia:

Początki techniki bazują na obserwacjach mikroruchów kości czaszki – Sutherland oraz medycynie czaszkowo krzyżowej – Uplenger. Daniel Grosjean i Patrice Benini oparli się na embriologii, filogenezie i naturalnych zdolnościach samoleczenia organizmu. Embriologia przyczyniła się do powstania nowatorskiego podziału mięśni ciała, map diagnostyki dysfunkcji mięśniowych na powierzchni skóry, usystematyzowania pierwotnych rytmów życiowych tkanek. Filogeneza oraz ewolucja układu nerwowego dały podstawy filozofii terapeutycznej pozwalającej na diagnostykę podstawowych rodzajów traum fizycznych oraz traum emocjonalnych, zaburzających funkcjonowanie organizmu.

Całość tworzy zwartą i prostą terapię, pozwalającą z jednej strony szybko i skutecznie leczyć dysfunkcje mięśni i narządów ruchu, a z drugiej w wyniku uruchomienia procesów samoleczenia polepszyć funkcjonowanie organów wewnętrznych, łagodzić objawy różnego rodzaju stanów chorobowych, przynosić poprawę stanu fizycznego i psychicznego.

Ta metoda terapeutyczna może się wydawać kontrowersyjna, jednak liczne badania i praktyka wykazały ogromną skuteczność i cieszy się rosnącym zainteresowaniem terapeutów oraz pacjentów. Doświadczenia twórców metody i prowadzącego szkolenie, zebrane podczas praktyki we Francji  i Szwajcarii oraz obserwacji w gabinetach i szpitalach na terenie Polski, potwierdzają zalety tej metody. Każda osoba zainteresowana nauką mikrokinezyterapii jest w stanie bez problemu przyswoić sobie techniki mikropalpacji. Podczas szkolenia, uczestnicy otrzymują skrypty i tablice do nauki.

 

Nauka Mikrokinezyterapii odbywa się w kilku modułach:

 1. A+B+C – program PODSTAWOWY (Certyfikat polski)
 2. NP1+NP2+NP3 – program dla ZAAWANSOWANYCH (egzamin i Certyfikat francuski)
 3. E1+E2+E3+E4+E5 – program dla PROFESJONALISTÓW (po ukończeniu – możliwość uczestniczenia w szkoleniu prowadzonym przez Daniela Grosjean)

 

Daty i miejsca szkoleń są podane w KALENDARZU.

 

1. Program PODSTAWOWY :

Składa się z 3 modułów A+B+C i dzielimy je na 2 zjazdy weekendowe po 3 dni: A+1/2B (24 godziny) oraz 1/2B+C (24 godziny). Każdy z modułów obejmuje część teoretyczną i praktyczną!

 

Moduł  A  –  program:

–  Podstawowe pojęcia i definicja Mikrokinezyterapii.

– Embriologia – rozwój i budowa zarodka, listki zarodkowe – ektoderma, mezoderma
(przyosiowa, boczna, pośrednia) i endoderma.

–  Pojęcie rytmów życiowych.

–  Zasady mikropalpacji: postawa ciała, techniki pracy dłońmi.

–  Dwa podstawowe typy urazów mięśniowych: pourazowe i „nerwowe” i sposoby ich leczenia.

– Podział mięśni  mezodermy przyosiowej (osiowe, przyosiowe, podłużne), pochodzących
embriolologicznie z  szyjnego, piersiowego, lędźwiowego i ogonowego odcinka kręgosłupa.

– Diagnostyczne strefy skórne – mapy ciała mięśni pochodzących z mezodermy przyosiowej,
występujące na tułowiu i kończynach dolnych.

–  Patologie w/w mięśni.

– W części praktycznej: leczenie bolesności i sztywności pourazowej w/w mięśni, mające
bezpośredni i pośredni wpływ na kondycję kręgosłupa oraz miednicy.

 

Moduł  B – program: 

–  Budowa czaszki, przyporządkowanie kości czaszki do trzech kręgów czaszkowych.

–  Mięśnie głowy pochodzące z mezodermy przyosiowej. Diagnostyka urazów i leczenie.

–  Budowa i rozwój mezodermy bocznej: somatopleura i splanchnopleura.

– Podział i budowa 12 grup mięśniowych (dróg) przypisanych do poszczególnych kręgów
kręgosłupa piersiowego i trzech grup mięśniowych przypisanych do odcinka lędźwiowego.

–  Przyporządkowanie narządów wewnętrznych do określonych grup mięśniowych (dróg).

– Diagnostyka stanu mięśni prążkowanych tułowia i kończyn oraz mięśni gładkich narządów
wewnętrznych.

–  Patologie grup mięśniowych i narządów wewnętrznych.

– W części praktycznej: leczenie w/w mięśni, mających bezpośredni wpływ na poprawę
funkcjonowania narządów wewnętrznych oraz  rozluźniania stawów obwodowych.

 

Moduł  C – program:

– „Łuki skrzelowe” czyli grupy mięśniowe (drogi)  głowy wraz z odpowiadającymi narządami
wewnętrznymi (gruczołami wydzielania wewnętrznego), pochodzące z mezodermy bocznej.
Diagnostyka i terapia.
– Układ moczowo – płciowy pochodzący z mezodermy pośredniej. Rozwój embriologiczny,
podział na grupy. Połączenia powięziowe narządów układu moczowo – płciowego z kośćmi
i kręgosłupem. Diagnostyka i terapia.
– Embriologiczny rozwój układu nerwowego. Budowa i rozwój ektodermy.
– „Uraz nerwowy” – definicja, budowa nerwu. Przyczyny zakłócenie przesyłu impulsów
nerwowych oraz wynikające z tego patologie.
– Nauka badania palpacyjnego „urazów nerwowych” na poziomie naskórka.
– Ewolucja rozwoju układu nerwowego na poziomie: robaków, bezkręgowców, kręgowców,
układu przywspółczulnego, układu współczulnego, kory dawnej, kory starej, kory nowej,
ich odpowiedniki w układzie nerwowym człowieka.
– Diagnostyczne mapy poszczególnych etapów rozwoju układu nerwowego na poziomie
naskórka.
– W części praktycznej: techniki diagnostyki i leczenia „urazów nerwowych” mięśni
prążkowanych oraz mięśniówki gładkiej narządów wewnętrznych.

 

 

2. PROGRAM dla ZAAWANSOWANYCH:

Składa się z 3 modułów NP1+NP2+NP3 i dzielimy je na 2 zjazdy weekendowe po 3 dni: NP1+1/2NP2 (24 godziny) oraz 1/2NP2+NP3 (24 godziny). Każdy z modułów obejmuje część teoretyczną i praktyczną!

 

Moduł  NP1 – program:   

– Embriologia, rozwój i budowa endodermy.

– Definicja „blizny patogennej”.

– Formy i rodzaje mikropalpacji.

– Metody diagnostyki błon śluzowych narządów wewnętrznych.

– Diagnostyka urazów powstałych na skutek działania zewnętrznych czynników agresyjnych:
toksyny, związki chemiczne, wirusy, bakterie, wibracje, obstrukcje.

– Techniki leczenia urazów powstałych pod wpływem w/w czynników.

– Pojęcie Ciała Pierwotnego od I do IV, strefy diagnostyczne.

– Podział urazów w zależności od czasu oddziaływania czynnika agresywnego – „szybkie”
i „wolne”.

– Pojęcia stadiów rozwoju i cykli rozwoju.

 

Moduł  NP2 – program:

– Embriologia, implantacja zarodka, powstawanie i budowa błon płodowych.

– Techniki badania palpacyjnego.

– Powstawanie, diagnostyka i terapia „blizn patogennych” powstałych pod wpływem czynników
emocjonalnych.

– Klasyfikacja „ran emocjonalnych”, ich diagnostyka i korekcja „śladów” zapisanych w pamięci
ciała na poziome różnorodnych tkanek.

– Wpływ różnego rodzaju rodzajów traum emocjonalnych na powstawanie zaburzeń narządów
wewnętrznych i dysfunkcji mięśniowych oraz sposoby ich terapii.

 

Moduł  NP3  – program:

– Embriologia – materiał poza zarodkowy. Dziedziczenie przed zapłodnieniowe – epigenetyka.

– Psychosomatyka – pamięć komórkowa na poziomie ciała i emocji.

– Kontrola i korekta urazów przewlekłych.

 

UWAGA!  Po zakończeniu modułu NP3 – dbywa się egzamin praktyczny:

Są dwa stopnie egzaminu. Pierwszy, jako podsumowanie modułów A, B i C i drugi jako podsumowanie modułów NP1, NP2 i NP3. Po części teoretycznej przystępujemy do egzaminu praktycznego: każdy z uczestników na wybranym pacjencie wykonuje terapię Mikrokinezyterapii, wykorzystując wiedzę z 6 modułów, a egzaminator ocenia wykonaną pracę.

Po zdanym egzaminie zostaje wydany Certyfikat Centrum Kształcenia Mikrokinezyterapii z siedzibą w Point a Mousson we Francji. Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym znajomość teorii i praktyki na odpowiednim poziomie. Nazwisko terapeuty wraz z numerem Certyfikatu zostaje umieszczone na międzynarodowej liście Mikrokinezyterapeutów.

 

 

3. PROGRAM dla PROFESJONALISTÓW:

Składa się z 4 modułów E1+E2+E3+E4 i dzielimy je na zjazdy weekendowe po 3 dni: E1+1/2E2 (24 godziny), 1/E2+E3 (24 godziny) oraz E4. Każdy z modułów obejmuje część teoretyczną i praktyczną.

 


Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe (skrypty), a dodatkowo istnieje możliwość zakupu podręczników:

 • „Tom I” zawierający materiał modułu A i B
 • „Tom II” zawierający materiał modułu C
 • „Mikropalpacja, podstawa Mikrokinezyterapii”